CXN _031117_12 125_ Mời nghe thằng tâm thần lãi nhãi những chuyện mà ai cũng biết… Thủ Tư ớng Đào Minh Quân – Lời tâm tình cùng đồng bào về cuộc biểu tình ngày 05/03/17 (ĐMQ)


[3.50] con của trời, đệ tử của Phật

[8.27] dư để sản xuất (phải nói là dư để xuất khẩu) vựa lúa nhất thế giới

[11.54] Đổi tiền cu Hồ

[15.10] HCM là tên tàu cộng
[16.27] đem 617 tỷ đô (CXN: cái này là láo, thuế chỉ 50 tỷ đô/năm và từ 2009 mới gia nhập WTO, KT mới khá) qua Mỹ

[20.14] Trát gửi cho NXP, 3D, TT Sang nhận lệnh ĐMQ tịch thu tài sản (CXN:Bố láo ĐMQ)

[23.20] Chuyện Bảo Đại giao kiếm cho Trần Huy Liệu

[24.49] HCM tuyên bố độc lập 2.89.45 cướp chính quyền

[25.30] ĐMQ ko tự phong (CXN: cái này láo xạo)

[28.10]HCM tiêu diệt đảng phái

[31.40] DMQ nắm chủ quyền đất nước (CXN: Lừa bịp)

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com