CXN _030917_12 114_ Còn ai trong nước tin được Vua Lừa này hay không ??? (sau khi ĐMQ tuyên bố nếu ng BT cầm bảng “NV ko giết NV” thì sẽ ko bị đàn áp và “Nhóm biệt kích của ĐMQ sẽ bảo vệ đồng bào BT ngày 5.2.17” : TIN TỨC VIỆT NAM: {HOT} TT ĐÀO MINH QUÂN CÔNG BỐ BUỔI CUỘC HỌP KH ẨN CẤP VỚI TT HOA KỲ DONALD TRUMP (ĐMQ)

https://www.youtube.com/watch?v=qRdfWmwpnQQ
TIN TỨC VIỆT NAM: {HOT} TT ĐÀO MINH QUÂN CÔNG BỐ BUỔI CUỘC HỌP KHẨN CẤP VỚI TT HOA KỲ DONALD TRUMP

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com