GỬI EM NGÀY 8/3

GỬI EM NGÀY 8/3

Anh ngồi đan áo cho nàng
Nhớ về thuở ấy hai hàng lệ rơi
Xưa kia khi lấy nhau rồi
Rừng xanh rậm lá,núi đôi chập chùng
Bao năm mưa gió bão bùng
Đồi nghiêng núi lở cạn cùn suối khô
Xưa không phấn điểm son tô
Cũng như Hoàng hậu nhìn vô phát ghiền
Nhẹ nhàng ăn nói ngoan hiền
Giờ thành Sư tử nổi điên cắn hoài
Buồn cho cái phận làm trai
Mười hai bến nước chọn ngay bến…. sình
Ngày xưa anh cũng đa tình
Văn chương một bụng,dáng hình oai phong
Từ khi bị cưới làm chồng
Trên răng dưới ấy,chẳng đồng lận lưng
Thân anh như khóm hoa rừng
Em giày em xéo nát từng nhánh cây
Ngày nào cởi gió đi mây
Bây giờ hở xíu lại rầy: “đi đâu?”
Em ơi đừng có càu nhàu
Thân anh tàn tạ em nào mà mê
Em xài cho chán cho chê
Cho thành cùi bắp hả hê em cười
Anh ngồi mặc cái quần đùi
Rơi hai hàng lệ,ngậm ngùi xâu kim…..

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com