TRỊNH XUÂN THANH TỐ CÁO TỘI ÁC ĐCS ĐẦU ĐỘC DÂN TỘC VN BẮNG CTy FORMASA

HÃY BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA LM YÊU NƯỚC NGUYỄN VĂN LÝ

Trịnh xuân Thanh tố cáo tội ác ĐCS phút 14.40

https://www.facebook.com/phamthanhbuoi/videos/10203052828238567/

Untitled

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com