CXN _030317_12 089_ Cực lực lên án nhà cầm quyền CSVN đã bắt cóc anh Võ Quang Thuận và Nguy ễn Văn Điển. Anh Võ Quang Thuận vô tôi, anh chỉ đơn thuần hành xử quyền tự do ngôn luận của mình qua những bài livestream. Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN thả 2 công dân này ngay lập t ức (VQT)Thông tin về suy thoái ngày càng lộ rõ. NXP thì tới giờ phút này vẫn bó tay và chờ ngư ời hiến kế và vì cạn tiền để giải tỏa áp lực nên suy thoái này sẽ trầm trọng và lâu dà i (productivity plummetted, no solution, incompetence of NXP, recession getting worse, dismantling of the administration , electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system crumple, the economy is ceasing to opera te, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled, rates increase, lis

Châu Xuân Nguyễn
xx
Chưa có thông tin chính thức rằng anh Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển bị ai bắt đi. Anh Lê Trọng Hùng, một thành viên khác của phong trào Chấn hưng nước Việt vừa cho biết là đã không liên lạc được với hai người này tròn vòng 2 giờ đồng hồ vừa qua. Nên chỉ mới khẳng định được là họ mất tích. Chưa có thông tin chính thức về việc bị bắt hay không.
https://www.facebook.com/danlatatca/videos/1186845218099404/

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com