Đồng Chí Vũ Quang Thuận ngày càng giống Loa phường của Công an và quân đội. Hăm dọa th ế này thì chỉ 50% đám đi biểu tình ngày 5.3.17 thui. Còn đem Tàu và Thiên An Môn thảm sát vào th ì chỉ còn 25% thui. Tội nghiệp Lm NV Lý tưởng có ng đồng minh đồng lòng kêu gọi xuống đườn g biểu tình với mình… Ôi, đời này thực hư hư thực ai biết đâu mà lần (VQT)

https://www.facebook.com/100011182423634/videos/vb.100011182423634/381520398897371/?type=2&theater phút [p-29.40]  

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com