DANH SÁCH THƯỜNG DÂN BỊ CỘNG SẢN THẢM SÁT TRONG TẾT MẬU THÂN tại THỪA THIÊN – HUẾ (T rần Giao Thủy)

https://ngoclinhvugia.wordpress.com/2017/02/09/danh-sach-thuong-dan-bi-cong-san-tham-sat-trong-tet-mau-than-tai-thua-thien-hue-tran-giao-thuy/

Danh sách thường dân bị cộng sản thảm sát trong dịp Tết Mậu Thân tại tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế

Trần Giao Thuỷ

Posted on February 8, 2017 by editor

http://dcvonline.net/2017/02/08/danh-sach-thuong-dan-bi-cong-san-tham-sat-trong-dip-tet-mau-than-tai-tinh-thua-thien-va-thanh-pho-hue/

https://onedrive.live.com/embed?cid=1D7880ADE8D1EA1A&resid=1D7880ADE8D1EA1A%21193&authkey=ABcS4SzARqBocbQ&em=2

Bản số hóa DCVOnline.net 2017 | Vietnam Veterans For Factual History

*

BÀI LIÊN QUAN :

TẾT MẬU THÂN – BỐN MƯƠI NĂM SAU (1968-2008) – PHẦN 1, 2, KẾT (Trần Giao Thủy – DCV Online)

Tuesday, 7 February 2017

http://bon-phuong.blogspot.com/2017/02/tet-mau-than-bon-muoi-nam-sau-1968-2008_7.html

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com