Singapore tăng cường an ninh quốc phòng

http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/sing-mandatory-army-stay-in-troubled-world-02072017101838.html

Singapore tăng cường an ninh quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Ng Eng Hen, nói chuyện với các tân binh tại trung tâm huấn luyện quân sự Singapore hôm 7/2/2017.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Ng Eng Hen, nói chuyện với các tân binh tại trung tâm huấn luyện quân sự Singapore hôm 7/2/2017.

Chính phủ Singapore duy trì lệnh buộc thanh niên phải đi nghĩa vụ 2 năm, để đảm bảo an ninh quốc phòng trong bối cảnh thế giới vẫn chưa ổn định.

Điều này mới được ông Ng Eng Hen, Bộ Trưởng Quốc Phòng Singapore nêu lên ngày hôm nay, trong bài nói chuyện đánh dấu 50 năm ngày lệnh nghia vụ quân sự được ban hành, buộc thanh niên 18 tuổi phải đi nghĩa vụ 2 năm.

Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Singapore nói rằng là một nước nhỏ, Singapore có trách nhiệm phải tự bảo vệ, không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của những nước khác.

Singapore là một trong những nước có võ khí hiện đại nhất Châu Á, kể cả tầu ngầm, phi cơ chiến đấu F-16 và F-15, cùng với những phi đội trực thăng chiến đấu loại Apache mua được của Mỹ.

RFA

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com