CXN _020717_12 013_ Phía sau lời hô hào đấu tranh dân chủ của những cá nhân mà tôi biết, ch ỉ cũng vì USD, 1 thằng không biết thế thái nhân tình là gì,xuất thân từ chăn bò, may phước ki ếm được laptop,gõ bừa gõ bải rồi tự xưng là chống +, phỉnh gạt những nạn nhân trốn chạ y + sản để họ gởi USD về ….

https://www.facebook.com/ly.mokhang/posts/1078629812283384

Nguyễn Già

10 hrs · Ho Chi Minh City, Vietnam · xx

Tính đến thời điểm này, thật lòng mà nói tôi không còn tin 1 thể chế nào, 1 tư duy nào nữa cả, cộng sản thì không tin từ khi 14 tuổi, còn cái gọi dân chủ gì đó thì cũng không thấy có gì là hiện thực, phía sau lời hô hào đấu tranh dân chủ của những cá nhân mà tôi biết, chỉ cũng vì USD, 1 thằng không biết thế thái nhân tình là gì,xuất thân từ chăn bò, may phước kiếm được laptop,gõ bừa gõ bải rồi tự xưng là chống +, phỉnh gạt những nạn nhân trốn chạy + sản để họ gởi USD về, những kẻ nói y như thật, nghe họ nói mà cứ tưởng họ đang lãnh đạo 1 đội quân hùng hậu, chuẩn bị đập tan nát + sản, kể như cái ông gì đang sống ở Mỹ mà tự xưng thủ tướng gì đó, mấy chục năm nay có gãi ngứa được gì + sản đâu, cũng nằm chờ + sản hết thời giao quyền lại, không giao thì cũng ngậm cám phun xà lách chứ làm được gì.

Thôi, giờ tôi cầu chúa cho tôi có 1 công việc ổn định làm ra tiền, để tôi cứu những mãnh đời bất hạnh, để tôi cứu những người là nạn nhân của + sản

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com