CXN _020217_11 992_ Kính thưa quý đồng bào : Người Việt Hải Ngoại lồng lộn lên (NVHN) khi b iết Hoàng Dũng và Con Đường VN là tay sai của CSVN, một loại Dân Chủ Cuội loại gộc. Điều nà y tui thấy về PTDC từ tháng 2.2014 khi đánh Phạm Chí Dũng. (CĐVN, HD, fake democracy, 27 Hội Đoàn)

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com