Chúc mừng Anh Ngô Kỷ đã chiến thắng trong cuộc chiến chống Việt gian Phát Bùi : Thông Cá o CĐ Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ lên án Bùi Phát gặp gở Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh

Kính chuyển để kính tường và xin nhờ phổ biến. Xin cám ơn.
Ngô Kỷ

Thông Cáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
lên án Bùi Phát gặp gở Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh

(Có kèm Attached File lá thư. Ngô Kỷ)

tcd1_zpskqossnsl.jpg

tcd2_zpskslg6yis.jpg

Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com/
http://michaelpdo.com/

Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.

Link website của Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh tại Hoa Thịnh Đốn có viết bài và in hình Phát Bùi ngồi chung bàn ăn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quanh Vinh ngày 22 tháng 10 năm 2015.bài viết có hình
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc | Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộ…

Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh tại buổi tiệc 22-10-2015 có Bùi Phát ngồi chung bàn

cv5_zpsubokc8gh.jpg

Hai mũi tên là Việt gian Phùng Tuệ Châu và Việt gian Phát Bùi, nhìn kỹ thì thấy giữa bàn tiệc là
lá cờ đỏ sao vàng CSVN. Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh đang đứng nói chuyện

pqv56_zpsedga53tf.jpg

pqv63_zpsddckeiin.jpg

City Garden Grove hủy bỏ đi Tàu cộng, Việt gian Phát Bùi tức “hộc máu”

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com