Hạn điền: Nút thắt nông nghiệp

RFA Vietnamese Tiếng Việt
Published on Nov 24, 2016
https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/226241157812060

  

Tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam được mô tả là vẫn dậm chân tại chỗ sau nhiều năm được tuyên truyền rộng rãi, hứa hẹn tăng cao thu nhập cho nông dân và nâng cao đời sống ở nông thôn. Lý do nào khiến kế hoạch này bị ách tắc và cách biệt giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng lớn hơn.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com