Theo như Chiều nay vào lúc 17:00 ngày 20/11 chúng tôi đi trên biển theo dõi thì phát hiện được có một chiếc tàu có ký hiệu (HN-1111)không biết thuộc công ty nào…


Theo như Chiều nay vào lúc 17:00 ngày 20/11 chúng tôi đi trên biển theo dõi thì phát hiện được có một chiếc tàu có ký hiệu (HN-1111)không biết thuộc công ty nào…

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/224608164642026

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/224608164642026 Đã chở hàng trăm tấn chất thải và đang trên đà xả thãi tại vùng biển vũng áng cách đảo sơn dương.. 3,2 lý theo hướng đông nam. Và hiện vẫn đag tiếp tục xã thải xuống vùng biển đảo sơn dương.. theo như chúng tôi được biết,chất thải mà tàu này đang xả thải nók rất bẩn. Nók có mùi rất thối và khó chịu nữa..thế này thì biển miền trung.(Hà tĩnh) Chúng tôi khi nào và bao giờ mới sạch được..biết khi nào con người miền trung của chúng tôi mới được bình an và an tâm để bám biển..

P/s::mong mọi người share rộng rãi… “Nếu Bạn im Lặng Thì Ai Sẽ Nói”…!
Hùng Nguyễn

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com