Nạn nhân Formosa nhận được bao nhiêu từ tiền bồi thường?


Nạn nhân Formosa nhận được bao nhiêu từ tiền bồi thường?

RFA Vietnamese Tiếng Việt
Published on Nov 19, 2016
https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/224605264642316

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/224605264642316

 

Thảm họa môi trường do Nhà máy thép Formosa gây nên dọc theo các tỉnh bắc Trung bộ tác động đến sinh kế của người dân địa phương. Chính quyền Hà Nội nhận 500 triệu đô la Mỹ nói là tiền từ Formosa để bồi thường cho dân bị tác động. Phóng viên RFA ghi nhận về công tác này tại một địa phương trong vùng thảm họa.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com