Giáo dân Lộc Hà nộp đơn yêu cầu Formosa bồi thường thỏa đáng

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/priest-leads-parishioners-to-people-s-committee-to-petition-for-fair-compensations-11222016090343.html

RFA
2016-11-22

Linh mục Trần Phúc Chính, quản hạt Văn Hạnh, huyện Lộc Hà thuộc giáo phận Vinh sáng ngày 22/11/2016 dẫn đầu hơn 30 giáo dân thuộc 4 giáo xứ trong hạt đến UBND tỉnh Hà Tĩnh trao đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên.

Linh mục Trần Phúc Chính, quản hạt Văn Hạnh, huyện Lộc Hà thuộc giáo phận Vinh sáng ngày 22/11/2016 dẫn đầu hơn 30 giáo dân thuộc 4 giáo xứ trong hạt đến UBND tỉnh Hà Tĩnh trao đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên.icon-zoom.png RFA

 

Linh mục Trần Phúc Chính, quản hạt Văn Hạnh, huyện Lộc Hà thuộc giáo phận Vinh sáng ngày 22/11/2016 dẫn đầu hơn 30 giáo dân thuộc 4 giáo xứ trong hạt đến UBND tỉnh Hà Tĩnh trao đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên.

Số này đại diện cho hàng ngàn lao động thuộc 4 giáo xứ ven biển gồm Cửa Sót, Xuân Tình, Trung Nghĩa và Thu Chỉ.

Linh mục Trần Phúc Chính cho biết:

“Hiện đang (bồi thường); nhưng làm không chính xác nên chúng tôi mới làm đơn. Họ đang phát (tiền bồi thường) nhưng làm không chính xác. Lần trước họ về bắt kê khai; nay về phát nhưng không công bằng, dân ‘ra’ và họ nghĩ.

Nghĩ rồi nay tôi đang ra tỉnh thì ở nhà họ đang còn phát. Họ vẫn theo cách làm việc từ xưa đến nay: thích thì phát chứ không nghiên cứu thực tế.

Địa phương này và các địa phương quanh đây cũng ‘giông giống’ nhau cả: không minh bạch, không chính xác với thiệt hại chung của dân.”

Cùng thời gian linh mục Trần Phúc Chính đến UBND tỉnh Hà Tĩnh, người dân chịu thiệt hại cũng tới UBND huyện Lộc Hà, và UBND xã Thạch Hà để đưa đơn vì mức chi trả tiền bồi thường theo họ là không phù hợp.

Hầu hết có chung 1 mức bồi thường thiệt hại là 17.460.000 đồng/người cho 6 tháng thu nhập. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp thiệt hại lớn chưa nhận được bất cứ sự bồi thường, hỗ trợ nào.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com