Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) sẽ vặn cổ những “Con Chim Sáo Vô Tích Sự” đó? – Phần chất vấn của các bộ trưởng được đánh giá như thế nào


Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) sẽ vặn cổ những “Con Chim Sáo Vô Tích Sự” đó? – Phần chất vấn của các bộ trưởng được đánh giá như thế nào

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=223033924791921&id=100012559448460

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=223033924791921&id=100012559448460Với 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi, hơn 30 lượt tranh luận, các phiên trả lời chất vấn 2,5 ngày qua được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá là thẳng thắn, tuy nhiên chưa chỉ rõ trách nhiệm và một số câu chưa làm hài lòng các đại biểu.
Thời sự 15:45 – 17/11

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com