Nguyễn Phú Trọng sẽ bị ám sát như Nguyễn Bá Thanh nếu làm trái lệnh Tập Cận Bình để theo Mỹ[VTV]


Nguyễn Phú Trọng sẽ bị ám sát như Nguyễn Bá Thanh nếu làm trái lệnh Tập Cận Bình để theo Mỹ[VTV]

VẹmTV News
Published on Nov 15, 2016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222171874878126&id=100012559448460

 

Nguyễn Phú Trọng sẽ bị ám sát như Nguyễn Bá Thanh nếu làm trái lệnh Tập Cận Bình để theo Mỹ

Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình, Thân Mỹ, Thân Tàu, hội nghị trung ương 4, nghị quyết 4 khóa 12,
“…Tổng bí thư làm theo yêu cầu của Trung Quốc thì sẽ chết với nhân dân, nhưng nuốt lời với Tập Cận Bình thì Tổng bí thư cũng sẽ sớm đi gặp Nguyễn Bá Thanh.

Tình hình đang rất căng và cấp bách. Chuyến đi Mỹ của ông Đinh Thế Huynh vừa qua là nhằm yêu cầu phía Mỹ phải đảm bảo cho sự an toàn của lãnh đạo Đảng, cụ thể là tính mạng Tổng bí thư, và chế độ nếu Việt Nam chịu nghiêng hẳn về phía Mỹ.

Các nhà hoạt động dân chủ trong nước sẽ lần lượt bị bắt cho đến khi nào phía Mỹ đưa ra được một chương trình hành động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chế độ trong nước cờ quyết định chuyển hướng này.

Phe cánh Tổng bí thư đã bị dồn vào thế đường cùng, như chuột trong hang mà bên ngoài là Tập Cận Bình đang đổ nước vào. Phe Tổng bí thư rất muốn chạy trốn khỏi hang nhưng vẫn phải chờ phía Mỹ đứng ra bảo đảm tính mạng thì mới dám vọt ra. Một mặt khác không hay cho phe cánh Tổng bí thư là nếu chần chừ quá lâu thì rất có thể phải đối mặt với nguy cơ xảy ra đảo chính khiến chế độ tan vỡ ngoài tầm kiểm soát…”

 

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com