Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) sẽ vặn cổ những “Con Chim Sáo Vô Tích Sự” đó? – Bộ trưởng Nội vụ; Quan tham sai phạm, nghỉ hưu cũng không hạ cánh an toàn


Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) sẽ vặn cổ những “Con Chim Sáo Vô Tích Sự” đó? – Bộ trưởng Nội vụ; Quan tham sai phạm, nghỉ hưu cũng không hạ cánh an toàn

Tin tức 24/7
Published on Nov 16, 2016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222628054832508&id=100012559448460

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222628054832508&id=100012559448460

 

https://youtu.be/_-yyjVY1c50

Bộ trưởng Nội vụ; Quan tham sai phạm, nghỉ hưu cũng không hạ cánh an toàn

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com