Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) bẻ cổ những “Con Chim Sáo Khốn Nạn” đó? – ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh; Ai banh lỗ kim cho Con voi chui lọt trong các dự án ngàn tỷ


Mời Các Bạn tiếp tục nghe miệng lưởi của bọn “Tội Đồ của Dân Tộc” “Hót”. Và bao giờ người Dân Việt Nam (Ông Chủ) bẻ cổ những “Con Chim Sáo Khốn Nạn” đó? – ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh; Ai banh lỗ kim cho Con voi chui lọt trong các dự án ngàn tỷ

Tin tức 24/7
Published on Nov 14, 2016

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222626234832690&id=100012559448460

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222626234832690&id=100012559448460

 

https://youtu.be/VNVQtgifeME

ĐB Nguyễn Tiến Sinh chất vấn Bộ trưởng Công thương; Ai banh lỗ kim cho Con voi chui lọt trong các dự án ngàn tỷ

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com