Từ Giải Thưởng Nhân Quyền Vietnam


Từ Giải Thưởng Nhân Quyền Vietnam

Le Tung Chau
Published on Nov 13, 2016
https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/220070171762492

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/220070171762492

 

https://youtu.be/IAgYCx16gJ8

Đến Những Người Nữ Tù Đi Ra Từ Trại Tù Khủng Khiếp Đầm Đùn Lý Bá Sơ Thanh Hoá!

by Phạm Văn Thành – Nov. 13, 2016

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com