Thú chơi Bonsai của người Little SaiGon


Thú chơi Bonsai của người Little SaiGon

Người Việt Online

Published on Dec 10, 2015

https://www.facebook.com/100014161123975/videos/119805871834783/

 

Người Little Sai Gon khi về hưu đa số ai cũng đều chọn cho mình một đời sống tinh thần…Một trong những thú chơi tao nhã mà ít ai chọn cho mình bởi khá công phu và phải có năng khiếu nghệ thuật, đó là nghệ thuật chơi Bon Sai

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com