Tư lệnh Hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà nói về ngày 30/4/1975


Tư lệnh Hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà nói về ngày 30/4/1975

Published on Aug 15, 2016

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217826545312659&id=100012559448460

https://youtu.be/dc2nVu1ZNBM

Đề đốc Lâm Ngươn Tánh nói với BBC về cuộc ra đi trong ngày 30/4/1975 với người vợ đang mang thai hơn sáu tháng và chuyện ông đã từ một tư lệnh hải quân chuyển sang người dọn dẹp vệ sinh khi mới tới Hoa Kỳ ra sao.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com