Thông tin là hàng đầu mà Xì Chumm nhỉ nghe để thấy vì sao ở phú yên rất ít có sự trợ giúp nhé


Thông tin là hàng đầu mà Xì Chumm nhỉ nghe để thấy vì sao ở phú yên rất ít có sự trợ giúp nhé

Anh chị em trẻ ở vùng Lũ lụt dùng điện thoại có kết nối face thì phải chụp, quay tất cả cảnh lũ lụt, thiệt hại đưa lên chứ, không thì ai biết mà có thể hỗ trợ bà con ở đó ?

Le Dung Vova was live
5 November ·

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com