LỜI TỐ CÁO CỦA NẠN NHÂN VÀ “TIẾNG SÚNG TRÊN CAO NGUYÊN”


LỜI TỐ CÁO CỦA NẠN NHÂN VÀ “TIẾNG SÚNG TRÊN CAO NGUYÊN”
Thanh Niên Công Giáo
on Friday •

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/211334012636108

“TIẾNG SÚNG TRÊN CAO NGUYÊN”, LỜI TỐ CÁO ĐANH THÉP

Ls Nguyễn Quynh
#TNCG – Lời tố cáo của nạn nhân bị cưỡng chiếm 18 Ha rẫy điều tại Tiểu khu 1535 xã Đăk Ngo, Quảng Trực – Tuy Đức – Đăk Nông. “Băng nhóm” chiếm đoạt thu lợi bất chính khu rẫy điều 16 năm tuổi tại sao vẫn lọt lưới pháp luật?

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com