Chấn động: Thanh niên miền Bắc hiên ngang làm lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà


Chấn động: Thanh niên miền Bắc hiên ngang làm lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà

Sự Thật TV
Published on Oct 26, 2016

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/208222969613879

https://youtu.be/hRPzkteelG8

Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà, Ngày quốc khánh Việt Nam cộng hoà, Tôi biết ơn Việt Nam cộng hoà, Quốc ca Việt Nam cộng hoà,

Kỷ niệm 60 năm ngày quốc khánh Việt Nam Cộng Hoà (26/10/1956 – 26/10/2016)

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com