Việt Phố TV phỏng vấn Ngô Kỷ về tranh cử T.T. Hoa Kỳ hiện nay

Youtube Ký giả Viết Hưng thuộc đài Truyền Hình Việt Phố tại Little Saigon
phỏng vấn Ngô Kỷ liên quan đến tình hình tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ hiện nay

Little Saigon ngày 14 tháng 10 năm 2016

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Kính mời quý vị xem cái Youtube Ký giả Viết Hưng thuộc đài Truyền Hình Việt Phố tại Little Saigon phỏng vấn tôi liên quan đến tình hình
tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ hiện nay, được thực hiện vào ngày 11 tháng 10 năm 2016 vừa qua.

Trân trọng,

Ngô Kỷ

Xin bấm vào Link: https://www.youtube.com/watch?v=Cbuzg_PSJPs (dài 39 phút)

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com