Bà NGÂN càng diễn càng thua!!! Vào vùng nước lụt sao bà điệu thế!!


Bà NGÂN càng diễn càng thua!!! Vào vùng nước lụt sao bà điệu thế!!

*** “Đi làm từ thiện là vì ai, vì những người khó khăn cần nhận sự giúp đỡ hay là vì muốn thể hiện, chứng tỏ bản thân mình?”_ Tạ Bích Loan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm người dân vùng lũ 2016
https://youtu.be/cB6tji3XJw8

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com