Cộng sản muốn đầu hàng trong danh dự?


Cộng sản muốn đầu hàng trong danh dự?

Quang Tuyen Dinh
… Còn khuya. Nó muốn ít người đi để tiện bề thủ tiêu đó
….Ai tin chứ tôi không tin . Chỉ là trò câu thời gian để tìm kế bẩn thôi. Nhưng chúng nó sẽ bị thất bại
….viet+ mà có danh dự ???? Đừng quá NGÂY THƠ. Đã bị việt+ LỪA hết lần này dến lần khác còn chưa biết SỢ sao ?????

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=204703453291635&id=100012559448460

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com