Chống “nội xâm”: Cụ Hồ bảo là đánh “địch”, bác Trọng lại bảo là đánh “ta” ?

https://www.danluan.org/tin-tuc/20161017/chong-noi-xam-cu-ho-bao-la-danh-dich-bac-trong-lai-bao-la-danh-ta
17/10/2016
Theo blog Hà Hiển

20161017111250-anh0.jpg
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội.

Tui vừa mới đọc xong bài viết trên Tuổi Trẻ trích dẫn lại phát biểu trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sáng nay của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại ý rằng chống nội xâm bây giờ rất khó vì đó là “vì tự ta đánh vào ta”.

Ai cũng biết “nội xâm” là cụm từ mới xuất hiện những năm gần đây để chỉ hành vi đục khoét, ăn cắp của công, tham ô, tham nhũng, mua quyền bán chức v.v… của các đối tượng là cán bộ, đảng viên thoái hóa về đạo đức trong đảng.Chắc là rồi sẽ có nhiều ý kiến rất sôi động chung quanh phát biểu này của đồng chí Tổng bí thư.

Riêng tui thì công nhận phát biều này là một “bước nhảy” có tính đột phá về lý luận so với… tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng.”Bước nhảy đột phá” này là bước tiến hay bước lùi so với tư tưởng trên thì tùy vào góc nhìn của từng người, cũng có thể rất khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn ấy là của “ta” hay là của “địch” nhưng đó là vấn đề “nhạy cảm” tui không dám bàn. Tại sao tui nói như vậy? Đó là vì tui vừa tra trên google thì tìm được trên trang điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong mục “Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh” một bài viết có tiêu đề sau:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng

Bài viết trên trích dẫn lại những phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng.Sau đây là những đoạn tui đọc được trong bài viết này:

… Bác Hồ coi tham ô, lãng phí là bạn đồng minh của thực dân phong kiến, là kẻ thù của nhân dân và đấu tranh chống tham ô, lãng phí là đấu tranh chống “kẻ địch bên trong” – bên trong mỗi người cán bộ, đảng viên, bên trong cơ quan Đảng và Nhà nước. Bác Hồ viết : “Tham ô là hành động xấu xa nhất của con người” là “xâm phạm đến lợi ích chung của nhân dân, tức là kẻ địch của nhân dân”.

“… Bác Hồ đã chỉ rõ : “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”… Tội lỗi ấy cũng nặng như tội Việt gian mật thám”. Về phương diện này, tệ tham nhũng đang là đồng minh của chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay.

Các đoạn đã dẫn trên chứng minh cụ Hồ luôn coi tham ô, lãng phí, quan liêu, có thể gọi chung là tham nhũng là “kẻ địch”, “kẻ thù”, là “giặc” chứ tuyệt nhiên không có câu nào cụ nói đó là “ta” cả.

Thế thì với phát biểu mới nhất của đồng chí Tổng bí thư rằng chống tham nhũng là “ta tự đánh vào ta” thì đó là một tư tưởng khác xa với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng em biết phải nghe ai bây giờ? Hu hu…

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com