Tội ác cộng sản trên đất nước Việt Nam

http://quanvan.net/2016/10/15/toi-ac-cong-san-tren-dat-nuoc-viet-nam/

October 15, 2016

Mr Dark191
cứ nhìn Đức quốc xã Hitler, polpot, Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình..toàn dân chơi Cộng Sản :)) chưa thèm nói tới HCM cái vụ cải cách ruộng đất làm hơn 2 triệu người lên bảng đếm số.
https://www.youtube.com/watch?v=ggkDEYvkWaY

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com