CXN _101616_11 706 Tất cả mọi cuộc chiến tự vệ đều là những cuộc chiến có Chính Nghĩa và những người lính trong tất cả những cuộc chiến tự vệ đều phải được vinh danh và tri ân bởi những ng dân được họ bảo vệ. Trái lại các cuộc chiến xâm lăng đều bị lên án là dã man, tàn ác. QLVNCH, ARVN

Châu Xuân Nguyễn

xxx
CXN _101616_11 706 Tất cả mọi cuộc chiến tự vệ đều là những cuộc chiến có Chính Nghĩa và những người lính trong tất cả những cuộc chiến tự vệ đều phải được vinh danh và tri ân bởi những ng dân được họ bảo vệ. Trái lại các cuộc chiến xâm lăng đều bị lên án là dã man, tàn ác. QLVNCH, ARVN.

xx

Tại sao hằng trăm ngàn bài hát, thơ vinh danh người lính VNCH mà không mãi may 1 bài háy nào vinh danh lính Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng ??? Đơn giản vì luận điệu “Chống Mỹ Xâm Lược” bây giờ chỉ là luận điệu của bọn cướp nước, cướp miền Nam Việt Nam và 93 triệu dân VN từ Nam tới Bắc đều nhìn thấy điều đó nên những bài hát “Chống Mỹ cứu nước” không ai thèm nghe, ngay cả ở miền Bắc.

xx

Please enjoy famous Singer, Duy Khánh and the song Đa Tạ, very fitting song…https://www.youtube.com/watch?v=3Bn5d43HbTI

AND THAT IS EXACTLY MY SENTIMENT @ ALL TIME.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com