DANH NGÔN VỀ THỜI ĐIỂM


DANH NGÔN VỀ THỜI ĐIỂM
Inline image 1
Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn.
To talk well and eloquently was a very great art, but that an equally great one was to know the right moment to stop.
Wolfgang Amadeus Mozart
Tôi nghĩ một trong những điều trớ trêu của cuộc đời là gây ra sai lầm vào đúng lúc.
I suppose that’s one of the ironies of life doing the wrong thing at the right moment.
Charlie Chaplin
Hành động với với lẽ thường tình theo từng thời điểm, đó là sự khôn ngoan tốt nhất mà tôi biết; và triết lý tốt nhất là làm bổn phận của mình, đón nhận thế giới khi nó xảy ra, nghiêm cẩn thực hiện phần của mình; cảm tạ sự tốt lành đã đem đến cho mình biết bao hạnh phúc.
To act with common sense according to the moment, is the best wisdom I know; and the best philosophy is to do one’s duties, take the world as it comes, submit respectfully to one’s lot; bless the goodness that has given us so much happiness with it.
Horace Walpole
Trong mọi hiện tượng, sự bắt đầu luôn luôn là thời điểm đáng chú ý nhất.
In every phenomenon the beginning remains always the most notable moment.
Thomas Carlyle
Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Thời điểm tốt nhất tiếp theo là bây giờ.
The best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is now.
Khuyết danh
Cuộc sống luôn là việc chờ đợi tới đúng thời điểm để hành động.
Life was always a matter of waiting for the right moment to act.
Paulo Coelho
Bạn hẳn đã từng được khuyên rằng không nên để thời gian vàng bạc trôi qua; nhưng một số khoảng khắc là vàng son chính bởi vì ta để chúng trôi qua.
You must have been warned against letting the golden hours slip by; but some of them are golden only because we let them slip by.
James M. Barrie
Vấp váp vào thời điểm đúng còn tốt hơn tài tình vào nhầm thời điểm.
A blunder at the right moment is better than cleverness at the wrong time.
Carolyn Wells
Tôi đang dựng lên một ngọn lửa, và mỗi ngày luyện tập, tôi cho thêm dầu. Vào đúng lúc, tôi nhóm lửa.
I am building a fire, and everyday I train, I add more fuel. At just the right moment, I light the match.
Mia Hamm

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com