CHỈ VIỆT NAM CỘNG HÒA MỚI CHÍNH DANH

https://ngoclinhvugia.wordpress.com/2016/07/20/chi-viet-nam-cong-hoa-moi-chinh-danh-cong-hoa-thoi-bao/

Wednesday, July 20, 2016

https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/photos/a.1646472365591252.1073741827.1646450148926807/1757203584518129/?type=3&theater

Quan điểm Cộng Hòa Thời Báo

Ngày 20-7-1954, Pháp, Trung cộng và Việt Minh Cộng Sản ký Hiệp Định Genève chia đôi Việt Nam. Theo Hiệp Định, Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại đại diện sẽ quản lý phía Nam vĩ tuyến 17, gồm Hoàng Sa và Trường Sa.
Năm 1955, qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý người miền Nam đã quyết định truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại để thành lập thể chế Cộng Hòa. Do đó Việt Nam Cộng Hòa kế thừa, chính danh và thẩm quyền trong việc quản lý Hoàng Sa và Trường Sa.
Cả hai Hiến Pháp Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đều nói rõ nước Việt Nam là từ Ải Nam Quan xuống đến Mũi Cà Mau, với hai miền Nam Bắc theo hai thể chế Cộng Hòa và Cộng Sản.
Trong thời nội chiến 1954-1975, mặc dù Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có tư cách pháp lý về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng nhà cầm quyền Bắc Việt đã có nhiều tuyên bố và thỏa thuận bất lợi cho Việt Nam.
30-4-1975, Cộng Sản Bắc Việt coi thường Công Pháp Quốc Tế xé Hiệp Định Genève và Paris mang quân đánh chiếm miền Nam.
Nay muốn đưa Trung cộng ra Tòa Quốc Tế nhà cầm quyền cộng sản phải công nhận đã kế thừa chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và họ không có thẩm quyền tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa như họ đã từng tuyên bố trong thời nội chiến. Có thế Việt Nam mới có ưu thế về đấu tranh pháp lý.
Ngoài ra đảng cộng sản cũng cần đồng thuận nội bộ và cần có quyết tâm thật lớn thì mới mong thắng kiện.
Hai điều kiện trên rất cần thiết nhưng rất khó để đảng Cộng sản thực hiện. Bởi thế việc thu hồi Hoàng Sa và Trường Sa không phải dễ.
Chính phủ Đệ Tam Cộng Hòa với một Hiến Pháp mới nêu rõ ý chí của toàn dân kế thừa chính phủ Đệ Nhị Cộng Hòa, sẽ chính danh và có thẩm quyền đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa từ tay Trung cộng.
Cộng Hòa Thời Báo
20-7-2016

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com