Việt Nam thâm hụt ngân sách vì nợ công

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-has-the-burden-of-68000-bil-in-national-debts-06292016093939.html
2016-06-29

Tiền đồng Việt Nam

Ngân sách Việt Nam gặp trở ngại vì phải chi nhiều tiền để trả nợ công.

Số liệu từ Tổng Cục Thống Kê Việt Nam cho thấy ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm nay là 425.600 tỷ đồng, chỉ đạt 42% so với dự kiến.

Trong khi đó ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay đã phải chi ra khoảng 508.500 tỷ đồng. Đây là những khoản chi vào đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, và khoản tiền hơn 68.000 tỷ để trả nợ và bồi hoàn viện trợ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, mức bội chi ngân sách của Việt Nam là 83.000 tỷ đồng.

Ngân Hàng Thế Giới World Bank từng dự báo nợ công của Việt Nam năm 2016 sẽ lên đến mức 63,8% GDP và đến năm 2017 sẽ là 64,4%. Hiện giờ nợ chính phủ đã vượt giới hạn cho phép 50% GDP.

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com