Vtan: Video Cuộc họp báo của CPJ v/v kêu gọi Bộ Tư Pháp HK mở lại cuộc điều tra vụ á n 5 ký giả người Mỹ gốc VN bị sát hại (Nguyễn Thanh Tú)

https://www.youtube.com/watch?v=SHQD3JHNx-c

https://youtu.be/SHQD3JHNx-c

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com